scrollujte dolů
Lidé
Lidé
Lidé

Jsem unikátním, pracovně-personálním řešením.

Řeším bezdotykovou docházku, BOZP i test na alkohol před vstupem na pracoviště, měřím tělesnou teplotu a umím i docházku pomocí rozpoznání Face ID.

Lidé

Vyřeším na pracovišti jednou pro vždy bezdotykovou docházku, vzdálené proškolení z předpisů či test na alkohol. Zařídím i docházkový terminál a vše propojím do jedné aplikace.

V případě pozitivního testu na alkohol nebo absenci školení z předpisů bude danému pracovníkovi zamítnut vstup na pracoviště. Modul zajišťuje export požadovaných dat a statistiky, evidenci přítomnosti a nepřítomnosti, monitoruje přesčasy. Identifikuje pracovníky kartou, mobilem nebo otiskem prstu, na místě provádí školení BOZP alkoholtest, zajišťuje bezpečnost práce, výkazy, přihlašování v terénu, sdružuje kontakty na zaměstnance, schvaluje úpravu docházky oprávněnou osobou. Pracovníkům umožní přístup ke všem vlastním předpisům, které kdy udělali a archivu jeho protokolů. Eviduje historii zápůjček a aktuální stav nafasovaných nástrojů, organizuje předávání nástrojů mezi pracovníky. 

Případové studie

Modul Lidé a pracoviště

Adam v modulu Lidé ideálně spolupracuje s dalšími moduly, pro které je potřebný.

Tento modul je messengerem mezi zaměstnanci, středisky, rolemi, pracovišti či osobami. Vytváří a online aktualizuje každému osobní kartu, ke které má unikátní online přístup. Je administrátorem všech oprávnění, přístupů a práv osob na pracovištích. 

Potřebujete poradit?

Moduly z případové studie

Pro správné fungování docházkového terminálu, dvěří, závor či skladu je potřeba mít funkční další moduly.

Po zadání údajů o osobě a dalších potřebných informací, budou ve spolupráci s ostatními moduly všechna vaše pracoviště online pro tuto osobu přístupná. Bez prodlení a online může jít zaměstnanec přímo z personálního oddělení autoriozovaně natankovat na čerpací stanici PHM do stroje. 

Potřebujete poradit?

Doporučený hardware

Seznam všech doporučených komponentů pro správné fungování modulu.

Navštivte náš e-shop

Připravenost pracoviště

Co musíme mít na pracovišti, než začneme instalovat modul:
  • Docházkový terminál - pevný nebo mobilní
  • Turniket
  • Závoru s kamerou
  • Kamerový sloup
  • Zabezpečený sklad nářadí
  • Zaměstnanci musí mít mobilní telefon/tablet
  • RFID kartu pro každého zaměstnance

Nezávazná poptávka

Vaše představa o realizaci

Odesláním formuláře souhlasím, aby společnost CH-System s.r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zodpovězení dotazu.