Docházkaicon

 • Zcela přesně eviduji docházku za použití jakýchkoliv identifikačních prvků zaměstnance na terminálech vašich pracovišť včetně docházky zadané mimo pracoviště
 • Umím zadat pracovní docházku i z mobilního telefonu
 • Určím přesnou polohu místa při zadávání docházky v mobilní aplikaci
 • Zefektivním plánování směn, dovolené a volna všem pracovníkům
 • Hlídám potvrzení a odsouhlasení všech provedených změn v plánech a reálné docházce
 • Včas upozorním na nenařízenou přesčasovou práci vedoucího pracovníka
 • Umožním pracovníkům požádat o udělení dovolené odkudkoliv online
 • Zaokrouhluji zahájení a ukončení docházky dle nastaveného diskriminantu
 • Automaticky tvořím přestávky dle nastavení s ohledem na potencionální faktickou přestávku
 • Neprodleně mohu informovat odpovědnou osobu o práci pracovníků přesčas, o víkendu, mimo směnu nebo o práci v noci
 • Předkládám docházku ke schválení odpovědné osobě, která s ní má dál možnost pracovat či ji upravovat
 • Z docházky tvořím výkazy, exporty či jiné požadované výstupy
Pro více informací nás kontaktujte
+420 770 146 004
Slatinická 191, 783 49 Lutín