Deník pracovištěicon

  • Jsem „bezpapírový management"
  • Jdu s dobou a vy získáte úsporu času, energie, ale i přírody
  • U mě budete mít uloženu kompletní dokumentaci veškerých záznamů k projektu, pracovišti nebo jednotlivých subdodavatelů seřazené tak, jak vy sami potřebujete
  • Data slouží jako podklad pro další povinnou legislativu
  • Shromažďuji na jednom místě veškerou dokumentaci pracoviště, stavební deník, výkresy, protokoly atd.
  • Informuji vás o všech událostech na pracovišti o které stojíte
  • Zajistím odběry zájmových událostí a skutečností
Pro více informací nás kontaktujte
+420 770 146 004
Slatinická 191, 783 49 Lutín