Mé moduly

Lidé

Lidé jsou v každé společnosti tím NEJ. Výrazně ulehčím celému vašemu týmu práci. Váš Adam.

Modul lidé řeší:

 • Evidenci práce
 • Výkaz práce
 • Přihlašování v terénu
 • Kontakty na zaměstnance
 • Rychlé přístupy ke kontaktům
 • Řešení pro docházku mimo pracoviště samotným pracovníkem
 • Schvalování a úprava docházky oprávněnou osobou
 • Přístup ke všem vlastním předpisům, které kdy pracovník udělal a archiv jeho protokolů
 • Historie zápůjček a aktuální stav nafasovaných nástrojů
 • Předávání nástrojů mezi pracovníky
 • Exporty docházky, protokolů proškolení, zkoušky alkoholu
 • Statistika odvedené práce dle pracovišť
 • Export informací o nástrojích u osob
 • Docházkový systém
 • Export docházky
 • Sledování přítomnosti
 • Přístupový systém
 • Identifikace
 • Přístupový terminál
 • Schválení nepřítomnosti
 • Hlídání přesčasu
 • Identifikaci kartou
 • Identifikaci mobilem
 • BOZP
 • Bezpečnost práce
 • Import osob
 • Snímače
 • Alkoholtester

Přístupy

Jsem Adam, samostatný pracovník, který nepotřebuje žádného kolegu. Jsem natolik flexibilní, jak vy sami potřebujete. U vstupu například nahradím vrátného.

Modul přístupy řeší:

 • Vstup
 • Registraci a evidenci návštěv
 • Řízení přístupů
 • Řízení budov
 • Střežení
 • Zabezpečení
 • Odstřežení
 • Vzdálené ovládání
 • Zhasínání na dálku
 • Zamykání na dálku
 • Bezklíčové ovládání dveří
 • Bezpečnost
 • Rozpoznání SPZ
 • Oprávnění vstupu
 • Kontrolu osob
 • Definici zón objektu
 • Přístupové kalendáře
 • Alarm
 • Monitoring pohybu
 • Povolení vjezdu
 • Automatické ovládání závor a bran
 • Vzdálené ovládání všech vstupů
 • Export kdo, kdy a kam vyjel
 • Vyhledávání vjezdů dle SPZ včetně fotografie z průjezdu
 • Fotografie nákladu při průjezdu vozidel
 • Vážení vozidel při průjezdu
 • Blokování vjezdů i vstupů
 • Časování vjezdů i vstupů

Kamery

Kamery na pracovišti zajistí všeobecný přehled o dění na dálku, řeší zájmový prostor, například odhalí neoprávněná vniknutí i monitoring ochranných zón či vstupů. Já, Adam, veškerá data uložím a jsem schopen pořídit fotodokumentaci pracoviště pro pozdější použití. Díky tomuto modulu získáte bezpečnější pracoviště. Kamery jsou propojeny s reproduktorem, který neodkladně apeluje na narušitele v zájmovém prostoru.

Modul kamery řeší:

 • Zabezpečení
 • Monitoring pracoviště
 • Apel na narušitele při neoprávněném vniknutí
 • Zabezpečení proti krádeži
 • Kompletní kamerový systém s návazností na další moduly
 • Informování o vstupu do nepovolených zón
 • Upozornění na riziková místa jako jsou výkopy, pohyb vysokozdvižných vozíků a další
 • Řeší vstup nebo pohyb v zájmovém prostoru z hlediska bezpečnosti, zabezpečení, plynulosti, skladu a mnoho dalších možností

Sklad

Pokud znáte situaci, kdy stále dokola hledáte nějaké nářadí a nevíte, kdo si jej vypůjčil a komu ho dál předal, budete tento modul milovat. V aplikaci budete mít přesná data o pohybu každé vrtačky a tímto problémem se můžete zcela přestat zabývat, stejně tak, jako situací, kdy vám dojde na pracovišti ve stroji nafta a vy nemůžete po nějakou dobu pracovat.

Modul sklad provádí:

 • Evidenci nářadí
 • Sledování nářadí
 • Zápůjčku předmětů
 • Identifikaci předmětů pomocí QR
 • Sledování zápůjček
 • Řešení předávání nářadí a nástrojů mezi pracovníky
 • Export vytíženosti nástroje
 • Export nejčastějšího užití nástroje
 • Čerpání PHM na pracovišti
 • Evidence stavu a hlášení události
 • Aktivní hlášení kapalných zásob
 • Evidence a autorizace výdejů
 • Autorizovaný výdej kapalin (PHM, AdBlue, voda, a jiné)
 • Celkový přehled o stavu nádrží
 • Export o tankování

Vozidla - stejný modul jako u lidé, každé vozidlo má svou kartu (dlaždice)

Každé vozidlo má svou kartu a Adam veškerá data zpracovává a vyhodnocuje.

Vozidla

Modul vozidla řeší:

 • Sledování přítomnosti
 • Příjezdy a odjezdy
 • Identifikaci kartou
 • Identifikaci mobilem
 • Import vozidel
 • Snímače
 • Evidenci práce
 • Výkaz práce
 • Přihlašování v terénu
 • Rychlé přístupy k informacím o vozidle
 • Schvalování a úprava plánování pohybu vozidla oprávněnou osobou
 • Historie zápůjček
 • Předávání vozidel mezi pracovníky
 • Exporty protokolů, dat a informací
 • Statistika odvedené práce dle pracovišť
 • Seznam vozidel
 • Seznam aktivit kdy, kde a co vozidlo dělá

Ostatní

Tento modul platí napříč všemi ostatními moduly:

 • Modul poloha pracoviště, včetně mobilního
 • Informace o počasí včetně předpovědi a historie
 • Události - přístup ke všem událostem na pracovišti
 • Odběry - zájmové události

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Kolegové mne tvoří každému na míru, proto je nutná osobní konzultace.

Pro více informací nás kontaktujte
+420 770 146 004
Slatinická 191, 783 49 Lutín